Spillvatten i Stora Värtan efter driftstörning

Djursholm

Gäller från: 14 oktober 2020 14:00

Beräknas klart: 18 oktober 2020 08:00

Orenat spillvatten har runnit ut i Stora Värtan efter en driftstörning i en pumpstation vid Samsöviken. Vi avråder från bad i området.

I kommunen finns ett antal pumpstationer som pumpar vidare spillvatten till reningsverket Käppala.

Detta har hänt

  • Ett elfel slog under tisdagen ut pumpstationen i Samsöparken. Det ledde till en så kallad breddning och spillvattnet har runnit vidare ut via rör till Stora Värtan.
  • Sedan kl 20 tisdag kväll fungerar stationen som den ska igen.

Så påverkar det dig

  • Orenat spillvatten har runnit ut i Stora Värtan.
  • Det avråds därför från bad i vattnet utanför samsöviken och det kan synas toalettpapper och liknande i vattnet en tid framöver innan allt har hunnit brytas ner.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.