Testet av grundvatten i kranen är slutfört

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 11 oktober 2023 07:00

Beräknas klart: 12 oktober 2023 23:00

Testkörningen av Ulriksdals grundvattenverk har avbrutits. Dricksvattnet levereras åter som vanligt från Görvälnverket, som tar in ytvatten från Mälaren. Norrvatten planerar för att genomföra en ny testkörning längre fram.

Norrvatten levererar normalt dricksvatten från Görvälnverket, som använder ytvatten från Mälaren. Om det skulle uppstå några problem vid Görvälnverket, eller vid planerade arbeten, kan Norrvatten i stället leverera vatten från någon av de sju grundvattenverken.

Norrvatten planerade att testköra Ulriksdals grundvattenverk under perioden 2-20 oktober för att säkerställa verkets funktion och undersöka hur mycket vatten grundvattenverket kan leverera. Testkörningen av Ulriksdals grundvattenverk har nu avbrutits i förtid på grund av en mindre vattenläcka i grundvattenverket. Den läcka som hittades kommer att behöva åtgärdas och därför avbryts testet.

Hårdare vatten än vanligt

Skillnaden för abonnenter i Danderyd är att det vanliga dricksvatten från Mälaren och dricksvatten från grundvatten har olika hårdhetsgrad, vilket kan påverka till exempel tvättmedelsdoseringen. Grundvattnet har en mycket hög kvalitet, men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas som hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på grundvattnet är 14 °dH, jämfört med 5-6 °dH för Mälarvattnet. 

Görvälnverket har under testperioden fortsatt att leverera vatten, vilket betyder att abonnenterna i Danderyd, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje, i praktiken fått ”blandat” vatten i kranen. Störst andel grundvatten har Danderyds kommun fått. 

Frågor och svar

Vilken kvalitet har grundvattnet från Ulriksdals grundvattenverk?

Grundvattnet från Ulriksdals grundvattenverk är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än ytvattnet från Mälaren (se nedan).

Vilken hårdhetsgrad har grundvattnet från Ulriksdals grundvattenverk?

Grundvattnet från Ulriksdals grundvattenverk har en annan teknisk sammansättning än det vatten som normalt levereras. Grundvattnet är hårt. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium, och att det också i övrigt har en högre salthalt. Hårdhetsgraden är cirka 14 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka vatten som vanligen levereras. 

Kommer jag att märka någon skillnad på vattnet?

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Under perioden då grundvatten levereras kan abonnenter i Danderyd tänka på följande:

  • Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner. 
  • Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra. 
  • Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Vilka typer av verksamheter/företag kan påverkas av grundvattnets sammansättning?

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten.