Vattenavstängning på Rindavägen 2, 4, 6, Ösbyvägen 15 samt Angantyrvägen 1-4

Djursholm

Gäller från: 18 augusti 2020 15:00

Beräknas klart: 18 augusti 2020 23:00

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 18 augusti från klockan 15:00. Vattenleveransen beräknas vara åter kl 21:00. Under arbetets gång kan vattenleveransen komma och gå. Berörda adresser är Rindavägen 2, 4, 6, Ösbyvägen 15 och Angantyrvägen 1-4.

  • Tappställe för vattenhämtning kommer att finnas på grönytan utanför Rindavägen 6, medtag eget kärl.
  • När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. 
  • Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

Frågor

Har du frågor kontakta Veolia, kommunens driftentreprenör för vattenledningar och avlopp.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com

Se alltid Veolia för de senaste uppdateringarna:

Veolia: Störningsinformation i Danderyd