Upphävt eldningsförbud i Danderyds kommun

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 4 juli 2023 12:00

Beräknas klart: 1 augusti 2023 17:00

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 7 juli 2023.

Gratisbild fri att använda från Pexels

Aktuellt just nu

  • Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 7 juli 2023. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.
  • Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar
  • Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Eldningsförbudet på andra språk

Behöver du ta del av informationen på ett annat språk? Läs om eldningsförbudet här:

Krisinformation.se

Ladda gärna ner 112-appen. I appen får du snabb information om någon händelse som exempelvis brand skulle inträffa i ditt närområde.

112-appen - SOS Alarm

Karta över rådande eldningsförbud

Länsstyrelsen Stockholm – är det eldningsförbud?

Få koll – ladda ner Brandrisk Ute

Det är viktigt att hålla koll på brandrisk i skog och mark under årets torra perioder. Få den senaste informationen och håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos eller MSB:s app Brandrisk Ute.

SMHI:s brandriskprognos

Appen Brandrisk Ute

Vad innebär eldningsförbud?

  • Under årets torra perioder kan det utfärdas eldningsförbud i ett visst område. Vanligtvis innebär det att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark.
  • Förbudet utfärdas av länsstyrelsen, eller i vissa fall kommunen, och informationen finns då på respektive webbplats.
  • Det finns två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

Vad innebär avrådan från eldning?

Ibland när det är torrt ute avråder Storstockholms brandförsvar från eldning. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser.

Storstockholms brandförsvar - aktuell information om avrådan

Vad är tillåtet och vad är förbjudet vid eldningsförbud?

Länsstyrelsen Stockholm – aktuell information om eldningsförbud

När får man elda trädgårdsavfall i Danderyd?

I Danderyd är det endast tillåtet att elda torrt, vedartat trädgårdsavfall under veckorna 16 och 17 samt 41 och 42 med föregående lördag och söndag, samt den 30 april (valborgsmässoeld).

Eldning av trädgårdsavfall

Mer information

Lär dig mer om brandsäkerhet i skog och mark på MSB.se