Nu sopas gatorna i kommunen

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 4 mars 2024

Beräknas klart: 15 maj 2024

Nu har sandsopningen av våra gator startat. Ett säkert och efterlängtat vårtecken. Arbetet är vanligtvis klart i början av maj, men räkna med att det kan dröja till omkring den 15 maj beroende på eventuell nederbörd i april.

Sandsopning på villagata.

Turordningen för hur kommundelarna sopas roterar för varje år. Turordning för 2024 är:

  1. Danderyd
  2. Djursholm
  3. Enebyberg
  4. Stocksund

Vi arbetar oss igenom alla kommundelar så fort vi kan. För att vi ska kunna bli klara så fort som möjligt så ber vi om hjälp att hålla fordon och annat bort från gatorna i möjligast mån.

Så påverkas du

  • Arbetet pågår ofta under nätter, kvällar och helger för att hinna sopa vissa gator när det är lite trafik.

Att tänka på!

  • Sopa inte ut grenar och löv i gatan. Det fastnar i sopmaskinen och skapar problem och onödiga avbrott.

  • Som fastighetsägare har du ansvar för borttransport av din egen sandningssand. Det är inte tillåtet att sopa ut egen sand i gatan.

  • Tack för att du inte sopar ut sand och grus från din tomt efter att gatan redan är sopad. På så sätt kan vi slippa onödiga kostnader för att sopa i kommunen.

  • Sandsopningen sker i två omgångar, där "finputsen" vanligtvis sker några dagar efter den första sopningen.
  • Ser du gator som inte är sopade, vänta gärna med att felanmäla.

Mer information

Så utförs sandsopning i Danderyds kommun