Spillvatten läckt vid Sätra äng

Danderyd

Gäller från: 30 maj 2023

Beräknas klart: 31 maj 2023

Spillvatten har breddat ut vid Sätra äng efter ett stopp i spillvattenledning på platsen.

Status 30 maj 2023

  • En pumpbil kommer att pumpa bort spillvattnet från platsen tisdag-onsdag.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.