Akut vattenavstängning Enebybergsvägen 8-16 samt begränsad framkomlighet E18

Enebyberg

Gäller från: 3 februari 2020 10:30

Beräknas klart: 4 februari 2020 06:00

2020-02-03 Akut vattenavstängning klockan 20:00-06:00. Berörda adresser: Enebybergsvägen 8-16 samt begränsad framkomlighet på E18. Begränsad framkomlighet på motorväg E18 södergående riktning i höjd med avfart mot Danderyd, endast en fil öppen.

Uppdaterad: 2020-02-03 klockan 10:30

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Enebybergsvägen 8-16 den 3 februari från klockan 20:00. Vattenleveransen beräknas vara åter den 4 februari klockan 06:00. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. Vattenleveransen kan komma och gå under arbetets gång.

Begränsad framkomlighet på motorväg E18 södergående riktning i höjd med avfart mot Danderyd, endast en fil öppen.

När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.