Akut vattenavstängning Nora Strand 1-19

Danderyd

Gäller från: 26 september 2019 08:00

Beräknas klart: 26 september 2019 17:00

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt idag den 26 september.

Under arbetets gång kan vattenleveransen komma och gå. Vattenleveransen beräknas vara åter ca klockan 17:00. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda.

Tappställe för vattenhämtning finns vid Nora Strand 20, medtag eget kärl.
När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.