Granrotsvägen: Begränsad framkomlighet pga VA-arbete

Enebyberg

Gäller från: 23 mars 2021 14:23

Beräknas klart: 25 mars 2021 17:00

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Granrotsvägen. Vattenleveransen ska inte påverkas.

Vi har inget exakt datum för när arbetet är klart.

Uppdaterad information hittar du alltid på Veolias hemsida.

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.