VA-reparationsarbete vid Gudmundvägen 1-3

Djursholm

Gäller från: 20 januari 2020 09:00

Beräknas klart: 22 januari 2020 08:00

VA-reparationsarbete pågår utanför Gudmundvägen 1-3, begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart på onsdag 2020-01-22.