Hallongränd, Bryggare Bergs väg: Vattnet åter

Enebyberg

Gäller från: 27 maj 2020 13:30

Beräknas klart: 29 maj 2020 18:00

Berörda adresser: Hallongränd 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 och 66 samt Bryggare Bergs väg 2.

Uppdaterad: 2020-05-27 klockan 16:10

Vattenleveransen är nu åter.

Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta medfört.

Uppdaterad: 2020-05-27 klockan 13:30.

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet har vi varit tvungna att stänga av vattnet. under arbetets gång kan vattenleveransen komma och gå. Berörda adresser är Hallongränd 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 och 66 samt Bryggare Bergs Väg 2.


Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.
Uppdatering av hemsidan kommer att ske löpande, så snart vi har mer information att ge.
Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

HALLONGRÄND 14
Begränsad framkomlighet
Uppdaterad: 2020-05-27 klockan 13:30
Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Hallongränd 14. Begränsad framkomlighet kan förekomma. Arbetet beräknas pågå till och med fredag 29 maj.