Kårevägen: Akut arbete på VA-nätet

Gäller från: 7 oktober 2020 01:00

Beräknas klart: 30 november 2020 08:00

Information från Veolia.

KÅREVÄGEN

Akut arbete på VA-nätet

Uppdaterad: 2020-10-07 klockan 08:30

På grund av det akuta arbetet på det kommunala dricksvattennätet berörs flera adresser av dåligt vattentryck eller är helt utan vatten. Arbetet pågår på plats och vi uppdaterar hemsidan så snart vi har någon ytterligare information att ge. Vattenleveransen kan komma och gå under arbetets gång. Tappställe för vattenhämtning finns vid korsningen Fafnervägen/Kårevägen nära Fafnervägen 21, medtag eget kärl. 

Uppdaterad: 2020-10-07 klockan 01:00

På grund av ett akut arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt.  

Berörda adresser är Kårevägen mellan  Hildingavägen och  Fafnervägen.

Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. Tappställe för vattenhämtning finns vid korsningen Fafnervägen/Kårevägen, medtag eget kärl.  

Uppdatering av hemsidan kommer att ske löpande, så snart vi har mer information att ge.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Mer information

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör för kundtjänst och fakturering. Det är Danderyds kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla i kommunen.

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

För öppettider till kundtjänst:

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun