Reparationsarbete på VA-nätet: Gamla kyrkvägen 33

Danderyd

Gäller från: 24 mars 2020 14:00

Beräknas klart: 27 mars 2020 17:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Gamla kyrkvägen 33.

Så påverkar det dig

  • Det är begränsad framkomlighet i området.
  • Arbetet beräknas vara klart på fredag 27 mars.
  • Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Frågor

Har du frågor kontakta Veolia, kommunens driftentreprenör för vattenledningar och avlopp.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com

Se alltid Veolia för de senaste uppdateringarna:

Veolia: Störningsinformation i Danderyd