Reparationsarbete på VA-nätet: Ringen 42

Stocksund

Gäller från: 27 april 2020 14:00

Beräknas klart: 30 april 2020 17:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid Ringen 42.

  • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
  • Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

Frågor

Har du frågor kontakta Veolia, kommunens driftentreprenör för vattenledningar och avlopp.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com

Se alltid Veolia för de senaste uppdateringarna:

Veolia: Störningsinformation i Danderyd