Sindrevägen Begränsad framkomlighet

Djursholm

Gäller från: 23 mars 2021 07:30

Beräknas klart: 23 mars 2021 19:00

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Sindrevägen. Vattenleveransen ska inte påverkas.