VA-arbete vid Edsviksvägen 124

Danderyd

Gäller från: 20 november 2019 08:00

Beräknas klart: 25 november 2019 15:00

Just nu pågår ett arbete med det kommunala VA-nätet vid Edsviksvägen 124 vilket gör att framkomligheten är begränsad. Arbetet beräknas vara avslutat fredag 2019-11-22.

För den senaste informationen se alltid Veolias driftinformation för Danderyds kommun

Driftstörningar Veolia