Vattenavstängning Kevinge strand 5/1

Danderyd

Gäller från: 5 januari 2021 08:00

Beräknas klart: 5 januari 2021 19:00

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt på Kevinge Strand 5-45 den 5 januari från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 19:00.

Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. Vattenleveransen kan komma och gå under arbetets gång. 

Tappställe för vattenhämtning finns vid Kevinge strand 10, medtag eget kärl. 

När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.