Vattenavstängning: Kevingeringen 1-83 samt Golfvägen 22

Danderyd

Gäller från: 2 september 2019 12:00

Beräknas klart: 2 september 2019 16:00

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattenleveransen att vara avstängd på Kevingeringen 1-83 samt Golfvägen 22 måndagen den 2 september från klockan 12:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 16:00.

Tappa upp den vattenmängd som kan behövas under avstängningstiden. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda.

När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.