Vattenläcka i korsningen Stockholmsvägen/Norevägen

Djursholm

Gäller från: 25 oktober 2019 08:00

Beräknas klart: 30 oktober 2019 19:00

Akut reparation påbörjad, omledning av trafik enligt skyltning och med tillfälliga trafikljus, Norevägens västra utfart mot Stockholmsvägen tillfälligt avstängd. Reparation av vattenläcka utförs 29/10 inga planerade vattenavstängningar, återställning samt avetablering utförs på eftermiddagen 30/10.