Utställning på Danderyds bibliotek: Pelargiska figurer

Lennart Svensson visar två- och tredimensionella objekt.

Arrangör: Biblioteken i Dandeyrd
Datum: 11 mars 2023 - 4 april 2023