Kommunala pensionärsrådet 15 februari

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett forum för samråd och ömsesidig information och följer aktivt frågor som är av betydelse för kommunens seniorer.

Datum: 15 februari 2024
Tid: 14:00 - 15:00

Aktiva pensionärer

Allmänheten är välkommen att lyssna till sammanträdet, men det finns begränsat antal platser för åhörare. Ordföranden för KPR och socialnämnden, Birgitta Lindgren (l), besvarar gärna allmänhetens frågor efter mötet.

Ledamöter i rådet är politiker samt pensionärsföreningarna PRO och SPF Idun. Danderyds anhörigförening samt medarbetare från socialförvaltningen deltar också.

Plats: sammanträdet hålls i mötesrummet Västerskär, nära Kontaktcenter i Mörby centrum, plan 5.

Om KPR och möteshandlingar