Han med mycket pengar #danderydlyssnar

Danderyd lyssnar är ett projekt där Danderyds ungdomar få möjlighet att arbeta med sina utmaningar på nya sätt. Projektet kombinerar kulturella och kreativa yttringar med forskning och vetenskap.

Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan ungdomarna komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Förskola & skola