Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra avdelningar

Vi erbjuder en pedagogisk miljö som är inbjudande, tydlig, tillåtande och inspirerande. Miljön på våra avdelningar är föränderlig och ändras efter barngruppens intresse och behov.

Fyra avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar. På Röd och Blå avdelning går barn som är 3-5 år. På Grön och Gul avdelning går barn i åldrarna 1-3 år.

 

Telefonnummer till avdelningarna

Röd 08-568 917 31
Blå 08-568 917 32
Gul 08-568 917 33
Grön 08-568 917 34