Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra pedagoger

Våra pedagoger ser till att barnen får uppleva en mix av lek, språk, matematik, teknik, naturvetenskap, musik, rörelse och skapande verksamhet. De ser till att lek och utevistelse ges stort utrymme.

Nyfikenhet på barnens intressen

Barnens frågor och undersökande står i fokus i vårt projektinriktade och utforskande arbetssätt. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt.

Förskolan har tillgång till flera gårdar som lockar till lek, rörelse och utforskande. Barn från de olika avdelningarna träffas ofta för att leka tillsammans. På gångavstånd ligger bland annat skog och golfbana som vi ofta nyttjar.

Självkänsla och sociala relationer

Barnen uppmuntras till självständighet för att stärka självkänslan genom att, i olika situationer, få prova själva och ta ansvar utifrån sin egen förmåga t ex vid av- och påklädning, dukning och genom att själva få ta fram och plocka bort lekmaterial.

I verksamheten utvecklar och utforskar barnen sociala relationer, samspel och samarbete. Vi för dialog om hur barnen kan vara bra kompisar, visa omsorg om och respektera varandra och vår miljö. Det är i samspelet med varandra som vi växer och lär. Vi arbetar aktivt med genusfrågor i verksamheten för att ge alla barn lika möjligheter och förutsättningar för utforskande och lärande.

Dokumentation via Förskoleappen

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Detta gör vi bland annat via väggdokumentation och Förskoleappen. Via appen kan vi pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter med er vårdnadshavare. Det är även ett hjälpmedel för barnen att själva kunna berätta om sin dag på förskolan och reflektera över sina lärprocesser.