Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt arbetssätt

Vår utgångspunkt är att leken och det sociala samspelet är grunden för lärandet. Vi ser till varje barns individuella utveckling och utgår från barnets förkunskap och tar hänsyn till deras intressen.

Vi arbetar efter att varje barn ska bli självständigt i vardagssituationer som påklädning, måltidssituationer och toalettbesök. Varje barn ska känna trygghet, goda kamratrelationer och god självkänsla.

Tillsammans med barnen utforskar vi ämnena naturvetenskap, teknik, matematik, språk, rörelse, skapande, drama och musik. För att stimulera och utmana barnens språkliga förmåga och matematiska tänkande arbetar vi med teman, sagor och sånger, rim, ramsor, dans och rytmik. Alla avdelningar träffas en gång i veckan för storsångsamling där vi sjunger och spelar tillsammans.

Vi dokumenterar undervisningen på flera sätt, bland annat med hjälp av Förskoleappen. På det sättet hjälper vi barnen att reflektera och få överblick över sitt lärande. Det ger också vårdnadshavare möjlighet att ta del av barnens vardag.