Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt arbetssätt

Vi vill att Skogsgläntan ska vara en trygg förskola då trygghet är en förutsättning för barns lärande.

Skogsgläntans förskola arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2016). Verksamheten inspireras av Reggio Emilia filosofin som bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Vi tror på det kompetenta barnet. Olikheterna hos barnen ser vi som en tillgång. Även lokalerna är anpassade efter Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Helhetssyn på barnet

Vi har en helhetssyn på barnet och anser att barn lär sig hela tiden såväl i vardagliga situationer som i planerade aktiviteter.

Barnen tränar sig dagligen i språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Sånger, rim och ramsor finns med varje dag på förskolan.

Tid för lek

Det finns mycket tid till lek för att utveckla språk, fantasi, kreativitet och social förmåga.

Lekfullhet
Empati
Kunskap
Ansvar

Lustfyllt lärande

Målet är ett lustfyllt lärande, där glädje och fantasi tar plats och där barnen känner tillit till sin egen förmåga.

På Skogsgläntan erbjuder vi en tydlig, tillgänglig och tillåtande miljö som är utmanande, lekfull, varierande och inspirerande. Materialet är tillgängligt för barnen, så att de själva kan starta och avsluta en aktivitet. Detta leder i sin tur till nya upptäckter, utmaningar. I den tillgängliga miljön ska barnet kunna påverka sin vardag.