Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra avdelningar

På Vitsippans förskola har vi två småbarnsavdelningar och två avdelningar för äldre barn.

Knattebo

En avdelning för de yngre barnen 1-3 år med ca 16 barn och 3 pedagoger.

Nallebo

En avdelning för de yngre barnen 1-3 år med ca 16 barn och 3 pedagoger.

Ugglebo

En avdelning för barn 3-5 år med ca 22 barn och 3 pedagoger.

Trollebo

En avdelning för barn 3-5 år med ca 22 barn och 3 pedagoger.

En vanlig dag på småbarnsavdelningarna

07:00 Vitsippan öppnar. Alla barn lämnas inne på Trollebo.
08:00 Alla barn går till sina respektive avdelningar. Där serveras frukost till dem som vill ha.
09:00 Samling, olika gruppaktiviteter och utevistelse.
11:00 Lunch.
11:45 Vila.
14:00 Mellanmål.
14:30 Fri lek och utevistelse.
16:30 Alla barn som är kvar samlas på Trollebo.
17:00 Vitsippan stänger.

En vanlig dag på äldre barnavdelningarna

07:00 Vitsippan öppnar. Alla barn lämnas inne på Trollebo.
08:00 Alla barn går till sina respektive avdelningar. Där serveras frukost till dem som vill ha.
09:15 Samling, olika gruppaktiviteter och utevistelse.
11:30 Lunch.
12:30 Vila.
13:30 Fria aktiviteter.
14:30 Mellanmål.
15:00 Fri lek och utevistelse.
16:30 Alla barn som är kvar samlas på Trollebo.
17:00 Vitsippan stänger.

Telefonnummer till avdelningarna

Knattebo – Telefonnummer: 08-568 918 04
Nallebo – Telefonnummer: 08-568 918 02
Ugglebo – Telefonnummer: 08-568 918 01
Trollebo – Telefonnummer: 08-568 918 03