Beslut fattade mot bakgrund av nya coronaviruset

I kommunens arbete med att minska spridningen av coronaviruset covid-19 fattas flera brådskande beslut utanför de reguljära nämndsammanträdena.

Nya beslut publiceras på sidan löpande och det senaste beslutet ligger längst ner i respektive lista nedan:

Mötesportalen

Beslutsunderlag till nämndernas reguljära sammanträden återfinns i Mötesportalen:

Mötesportalen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.