Beslut fattade mot bakgrund av nya coronaviruset

I kommunen fattas beslut löpande för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. I flertalet fall fattas beslut av brådskande skäl utanför de reguljära nämndsammanträdena.

Nya beslut publiceras på sidan löpande och det senaste beslutet ligger längst ner i respektive lista nedan:

Mötesportalen

Beslutsunderlag till nämndernas reguljära sammanträden återfinns i Mötesportalen:

Mötesportalen

Uppdaterad: 2021-04-29