Bekräftade fall av shigellainfektion

Smittskydd Stockholm utreder flera fall av shigella vars bakterier kan orsaka allvarlig tarminfektion. Sex bekräftade fall upptäcktes på förskolor i Danderyd och Sundbyberg.

Drönarbilder - Danderyds kommun

Smittskydd Stockholm informerade Danderyds kommun den 24 juni om de misstänkta fallen och då påbörjades utredningen kring smittspårning utifrån kommunens uppdrag inom livsmedelskontroll. Kommunala förskolor var inte påverkade av smittspridningen.

Uppdatering 5 juli: Livsmedelskontrollen har under vecka 26 tillsammans med berörda verksamheter och Smittskydd Stockholm identifierat olika livsmedel som kan ha orsakat Shigella-utbrott. Dock kunde det inte påvisas att smittan kom från ett av dessa livsmedel.

Enligt uppgifter från Smittskydd Stockholm har inga nya utbrott kopplat till Shigella skett. Alla insjuknade kopplas till det tidigare utbrottet.

Mer information

Smittskydd Stockholm:

Smittskydd Stockholm | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

1177:

Dysenteri – shigella - 1177 (1177.se)

Danderyds kommuns e-tjänst för anmälan om misstänkt matförgiftning:

Misstänkt matförgiftning – Danderyds kommun

Danderyds kommuns arbete med livsmedelskontroll:

Driva livsmedelsverksamhet – Danderyds kommun