Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm går samman för att starta en gemensam familjerätt

Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm har beslutat att inleda ett samarbete genom att lansera en gemensam familjerätt. Syftet med samverkan mellan kommunerna är att skapa en stabil och robust familjerätt som kan leverera med hög kvalitet och kontinuitet.

Familjerätten hanterar frågor om separation, vårdnad, boende, umgänge, fader- och föräldraskap samt adoptioner. Dess arbete skiljer sig från andra områden inom socialtjänsten genom att de även utför utredningar på uppdrag av tingsrätten. Principerna om barns bästa och gällande lagar kommer att vara grundläggande för verksamheten.

Genom att skapa en gemensam familjerätt kommer kommunerna att dra nytta av ökad effektivitet och kompetens. Eventuella framtida förändringar inom det familjerättsliga området kan också mötas bättre i en gemensam organisation.

Den här samverkan markerar en viktig milstolpe i nordostkommunernas strävan att erbjuda högkvalitativ service och stöd till invånarna inom familjerättsliga frågor.

Danderyd kommer bli värdkommun och familjerätten kommer placeras tillsammans med socialförvaltningen i Mörby centrum, med goda kommunikationer till de andra kommunerna. Planerad verksamhetsstart för den gemensamma familjerätten är maj 2024.

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna avdelningschef för familjeavdelningen på socialförvaltningen, Åsa Wallén, 08-568 911 40.

asa.wallen@danderyd.se