Eldningsförbud i hela Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 11 juni 2020. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbud innebär:

Att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris och grenar utanför sammanhållen bebyggelse.

Undantagen:

  • Grilla på egen tomt
  • Grilla på fasta grillplatser på allmän plats

Det innebär att platserna där undantagen gäller måste följa riktlinjer om godkända eldstäder eller att man kan elda säkert.

Mer information

Länsstyrelsen - om eldningsförbud