Enhällig kommunstyrelse godkände skolutredningen

Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde den 17 juni den färdiga så kallade skolutredningen. Utredningens slutsatser kommer bli det underlag utbildningsnämnden behöver för att implementera det fortsatta arbetet med och för de kommunala grundskolorna i Danderyd.

- Att utredningen nu är förankrad med bred politisk majoritet gör mig riktigt glad, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M). Slutsatserna kommer gagna både elever, vårdnadshavare och skolpersonal samtidigt som vi värnar kommunens ekonomi.

Några av slutsatserna är att kommunens skolor och rektorsområden behöver ha ett närmare samarbete och att det behövs tydligare styrning vid skolvalet för att så långt som möjligt undvika halvfulla klasser. En annan viktig slutsats handlar om hur resurserna till skolorna ska fördelas, till exempel genom att samnyttja lokaler och fortsätta med det redan implementerade upplägget att alla skolor har samma lokalhyra per elev.

- Det är en gedigen utredning som tagits fram, där både politiker, rektorer och vårdnadshavare varit involverade. Visst har det tagit kraft, men processen har också visat att om man vill så går det att hitta en lösning även på svåra utmaningar. Utredningen ger oss värdefull kunskap och verktyg att arbeta vidare med för att Danderyd fortsatt ska ha Sveriges bästa skolor, säger Johan Lindberg, kommundirektör.

Mer information

Samlad information om skolutredningen