FRG-utbildning startar 6 februari

Vill du bistå invånarna genom att ingå i den frivilliga resursgruppen (FRG)? Den frivilliga resursgruppen består av personer som kallas in när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. Kommunen har tecknat en överenskommelse med Danderyds Civilförsvarsförening att utbilda personer med erfarenhet och personliga förutsättningar att hantera kriser i samhället

Ny utbildning startar 6 februari. Kursen genomförs ett antal tisdagar (kvällstid) och lördagar (dagtid) under våren 2024.

Några kursmoment: Vårt sårbara samhälle, att möta människor i kris, hjärt- och lungräddning (HLR), brandsläckning, kommunkunskap och stabstjänst.

För mer information och anmälan: danderyd.frg@civil2.se

Vill du veta mer om kommunens arbete i samhällsskydd och beredskap:

Samhällsskydd och krisberedskap – Danderyds kommun