Grundvatten i kranen 8-26 april

Under perioden 8-26 april, vecka 15-17, kommer Norrvatten att testköra Ulriksdals grundvattenverk. Detta betyder att abonnenter i Danderyd delvis kommer få ett annat dricksvatten i kranen än i vanliga fall.  Vattnet har hög kvalitet, men är hårdare än vårt vanliga vatten.

En kanna med vatten häller upp dricksvatten i ett glas.

Norrvatten levererar normalt dricksvatten från Görvälnverket som använder ytvatten från Mälaren. Om det skulle uppstå några problem vid Görvälnverket, eller vid planerade arbeten, kan Norrvatten i stället leverera vatten från någon av de sju grundvattenverken. Under perioden 8-26 april testkörs Ulriksdals grundvattenverk för att säkerställa verkets funktion och hur mycket vatten grundvattenverket kan leverera. 

Hårdare vatten än vanligt 

Grundvattnet har en mycket hög kvalitet, men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas som hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 14dH, jämfört med 5-6 dH för Mälarvattnet. Förändringen av vattnet kommer att ske med några dagars fördröjning. 

Görvälnverket kommer också att leverera vatten, vilket betyder att abonnenter i Danderyd, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje kommer få ett ”blandat” vatten. Störst andel grundvatten får Danderyds kommun. I övriga kommuner som berörs kommer det vara en mycket liten andel grundvatten. 

Vanliga konsumenter kommer troligen inte märka någon skillnad i vattenkvalitet. Möjlighet kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk. 

Analysdata grundvatten

Frågor och svar 

Vilken kvalitet har grundvattnet från Ulriksdals grundvattenverk? 

Grundvattnet från Ulriksdals grundvattenverk är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än ytvattnet (Mälarvattnet). 

Vilken hårdhetsgrad har grundvattnet från Ulriksdals grundvattenverk? 

Grundvattnet från Ulriksdals grundvattenverk har en annan teknisk sammansättning än det vatten som normalt levereras. Grundvattnet är hårt. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium, och att det också i övrigt har en högre salthalt. Hårdhetsgraden är cirka 14 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka vatten som vanligen levereras. Under den period som Ulriksdals grundvattenverk provkörs så kommer det vanliga Mälarvattnet att blandas med grundvattnet. Störst andel grundvatten kommer Danderyd att få. 

Kommer jag att märka någon skillnad på vattnet? 

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk. 

Under perioden då grundvatten levereras kan abonnenter i Danderyd tänka på följande: 

  • Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner.  
  • Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.  
  • Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten. 

Vilka typer av verksamheter/företag kan påverkas av grundvattnets sammansättning? 

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten. 

Hur tar jag bort kalkutfällningar? 

Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra. 

Påverkas fiskarna i mitt akvarium? 

Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.