Idag firas den Europeiska språkdagen

Den 26 september varje år firas den Europeiska språkdagen. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. På Fribergaskolan firas dagen med ett besök på Europahusets språkkafé tillsammans med elever i årskurs 8.

- Här på Fribergaskolan ser vi språket som en kulturbärare som skapar broar och band mellan länder och människor. Genom att lära sig språk ökar vi förståelsen för oss själva och vår omvärld! säger Camilla Rosengart som är lärare i franska på Fribergaskolan.

Fribergaskolan är en av få skolor i Sverige där elever kan välja att läsa ytterligare ett nybörjarspråk i årskurs 8, utöver det språk som alla läser från och med årkurs 6. Fribergaskolan är också en ackrediterad Erasmus-skola, vilket bland annat betyder att eleverna kan åka på studieresor och ha utbyten med skolor i bland annat Spanien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Polen.

Den här terminen har Fribergaskolan även ett extra stöd i franskundervisningen, av språkassistenten 24-åriga Anélia Le Stanc som kommer från Frankrike. Varannan vecka är hon med under de lektioner som Camilla Rosengart håller i.

- Man kan säga att Frankrike kommer till klassrummet! Tack vare Anélia får eleverna möjlighet att träna på att prata franska och lyssna till en ung person som har franska som sitt modersmål, som berättar om hur det är att vara ung i Frankrike idag. Eleverna tycker att det är jättespännande och har ofta många frågor till Anélia, berättar Camilla Rosengart.

Läs mer om Europeiska språkdagen här

 

På bilden syns Anélia Le Stanc och Camilla Rosengart, Fribergaskolan.