Käppalaverket uppgraderas

Danderyds kommun är medlem i Käppalaförbundet som äger och driver Käppalaverket tillsammans med tio andra kommuner i norra och östra Stockholm. Nu ska avloppsreningsverket uppgraderas för framtiden.

Käppalaverket, där avloppsvattnet från kommunnamn renas, uppgraderas så verket kan rena avloppsvatten ännu bättre och dessutom rena åt fler.

Uppgraderingsprojektet går under namnet Käppalaverket 3.0. Käppalaverket 1.0 var det ursprungliga verket som togs i drift 1969. Käppalaverket 2.0 är det befintliga verket som byggdes om och byggdes ut på 1990-talet.

Nu är det dags att uppgradera för framtiden till Käppalaverket 3.0.

En renare miljö i Östersjön

Käppalaförbundet har fått skärpta utsläppsvillkor för kväve, fosfor och organiskt material. Det är bra för miljön i Östersjön och gör att utsläppen kommer att bli ännu lägre än i dag.

För att klara de nya villkoren införs en ny reningsprocess i Käppalaverket. Det kommer att leda till att utsläppen av kväve minskar med 40 %, fosfor med 33 % och organiskt material med 25 %, jämfört med de utsläppsvillkor som gäller i dag.

Ökad kapacitet

Käppalaförbundets elva medlemskommuner, varav Danderyds kommun är en, växer och får fler invånare för varje år som går. Därför ökas kapaciteten i samband med uppgraderingen så att alla kan spola, duscha, tvätta och diska även i framtiden.

I dag kan Käppalaverket rena avloppsvatten från motsvarande 700 000 personer. I framtiden kommer verket att kunna rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer.

Vill du veta mer om projektet?

Läs mer på Käppalaförbundets webbplats:

Kappala.se/kappalaverket3.0