Kerstin Evén får årets stipendium från Hälsovårdsfonden

Hälsovårdsfondens stipendium på 10 000 kr tilldelas i år Kerstin Evén som är kyrkomusiker och körledare i Danderyds församling, enligt ett beslut i utbildningsnämnden.

Kerstin Evén har varit barn- och ungdomskörledare i Danderyd i 13 år och otaliga är de barn som hon kramat, klappat, lyssnat till, kört hem och sjungit med genom alla år. Särskilt ungdomarna – som kanske inte hittar sin hemvist inom idrotten – har fått en plats och en gemenskap i Kerstin Evéns ungdomskör.

Grattis Kerstin!

Hälsovårdsfonden skapades 1968 genom en donation från Einar von Holst. Stipendiet tilldelas varje år en eller flera personer verksamma i Danderyd, som arbetar för att kommunens unga ska ha en sund hälsa.

Fotograf: Magnus Aronson