Nya riktlinjer föreslår 100 nya bostäder per år i Danderyd

Ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Danderyds kommun har tagits fram. Målet är att skapa ett hållbart, varierat och attraktivt bostadsutbud för alla åldrar och behov i Danderyd.

Riktlinjerna i korthet

  • Kommunen planerar att skapa förutsättningar för cirka 100 nya bostäder per år, varav 25 procent i småhus. Antalet nya bostäder avser ett genomsnitt under en längre period.
  • En försiktig utbyggnad med utgångspunkt från pågående projekt.

Här kan du ta del av förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning:

Bostadsförsörjning

Möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjerna 

Riktlinjerna har skickats till grannkommuner, länsstyrelsen och regionen för synpunkter.

Vill du också vara med och påverka? Skicka gärna dina synpunkter senast 18 februari till:

Danderyds kommun
Kommunstyrelsen
Box 66
182 05 Djursholm

Eller via mejl till kommunstyrelsen@danderyd.se. Ange ”Dnr KS 2023/0374”

Vill du ha mer information om riktlinjerna?

Har du har frågor om dokumenten är du välkommen att mejla eller ringa Staffan Lind:

staffan.lind@danderyd.se

telefon: 08-568 916 70.