Råd vid varmt väder

Under sommaren kan det komma perioder av höga temperaturer. Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. I Sverige är vi inte så vana vid höga temperaturer. Äldre personer (över 65 år), små barn och kroniskt sjuka utgör speciellt sårbara grupper.

En tillbringare med vatten och jordgubbar står i gräset.

Så här tar du hand om dig i värmen:

 • VISTAS I SKUGGAN:
  Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus.

 • ORDNA EN SVAL MILJÖ INOMHUS:
  Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Vädra på natten när det är svalt.

 • SVALKA KROPPEN:
  Svalka kroppen. Välj täckande och löst sittande kläder. Undvik att anstränga dig fysiskt under dygnets varmaste timmar.

 • DRICK MER VATTEN ÄN VANLIGT:
  Undvik söta drycker och alkohol. Ät gärna mat med mycket vätska i som till exempel frukt och grönsaker.

 • UNDVIK FYSISK ANSTRÄNGNING:
  Framförallt under dygnets varmaste timmar.

 • FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT:
  Förvara mediciner svalare än 25 °C eller i kylskåp. Läs om förvaring på bipacksedeln.

 • VAR EXTRA UPPMÄRKSAM:
  Varningstecken kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist. Vid besvär av det här slaget bör en medicinsk bedömning göras, kontakta 1177 för rådgivning.

Riskgrupper

Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara.

 • Äldre
 • Kroniskt sjuka
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Små barn och gravida
 • Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika

Fler tips

1177 - Råd vid mycket varmt väder