Samverkan för ett tryggare Danderyd

Danderyds kommun och lokalpolisområde Södra Roslagen har ett nära samarbete för att minska antalet brott i kommunen. Det har givit resultat, vilket man bland annat kan se då bostadsinbrott och rån har minskat. Nu har de långsiktiga analyserna av trygghet och brott uppdaterats och även handlingsplanen för det brottsförebyggande arbetet i samverkan med polis.

Anna Ohlsson, chef för lokalpolisområde Södra Roslagen och Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande, kommunpolis Alexander Antonian och Trygg i Danderyds ordförande Gunnar Liljegren

På bilden: Trygg i Danderyds ordförande Gunnar Liljegren, kommunpolis Alexander Antonian, chef för lokalpolisområde Södra Roslagen Anna Ohlsson  och kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M). 

- Att Danderydsborna känner sig trygga är en prioriterad fråga. Vi har gjort flera satsningar som har bidragit till att vi är en av länets tryggaste kommuner enligt polisens kartläggningar. Bland annat har vi utökat väktaruppdragen och infört övervakningskameror. Ungdomskoordinatorerna som samverkar med polis, skola, ungdomar och föräldrar har stor påverkan på tryggheten. Invånarnas engagemang och volontärarbete är fantastiskt och en stark framgångsfaktor, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Innehåll i handlingsplanen

Handlingsplanen innehåller konkreta mål och aktiviteter såsom arbete med grannsamverkan, kamerabevakning, väktarbevakning, trygghetsvandringar, föräldravandringar och stöd till personer som utsätts för brott. För att skapa trygghet för barn och ungdomar fortsätter arbetet med psykisk hälsa, goda relationer och att minska användandet av tobak, alkohol och droger.

Arbetet mot våld i nära relation intensifieras

Våld i nära relation har fått en tydligare roll i handlingsplanen. Kommunen har sedan tidigare infört arbetssätt som innebär att man rutinmässigt ställer frågor om våldsutsatthet. Det har också genomförts kampanjer såsom affischering på busshållplatser, toaletter och andra strategiska ställen.

- Det här våldet är ett samhällsproblem och har mycket allvarliga konsekvenser för de utsatta. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldrar, både bland ungdomar och äldre. Även om vi redan gör mycket som är bra och har skärpt våra rutiner vill vi öka takten och bli ännu bättre på att förebygga den här typen av våld, säger kommundirektör Johan Lindberg.

Bostadsinbrotten har minskat men bildelstölder och bedrägerier har ökat

Tack vare den goda samverkan mellan kommunen och polisen har bland annat bostadsinbrotten och våldsbrotten i offentlig miljö minskat de senaste åren. Brott som ökar är bildelsstölder och bedrägerier. Därför görs särskilda insatser för att minska dessa typer av brott. Polismyndigheten har skickat information om bedrägerier till personer som är 70 år och äldre. Det har också erbjudits studiecirklar där man pratar om hur bedrägerier går till och hur man kan skydda sig.

- Det är tillsammans med invånarna som vi kan skapa en trygg och säker kommun. Vi lyssnar in vad invånarna har att säga om brott och trygghet och genomför trygghetsmätningar. De problem som invånarna upplever ska vi adressera, säger Gunnar Liljegren (KD) ordförande i Trygg i Danderyd.

Läs mer om samverkan kring trygghetsfrågor och ta del av handlingsplanen på:

danderyd.se/forebyggabrott

Kontakt

Annette Lindell, brottsförebyggare.