Stockholms bästa företagsklimat

Nu på morgonen presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Danderyds kommun toppar listan i Stockholms län, och kommunen klättrar även två placeringar nationellt och hamnar på andra plats bland Sveriges samtliga kommuner.

”Jag är stolt över att i dag kunna säga att Danderyd har bäst företagsklimat i Stockholms län, och nästbäst i hela Sverige. Det är ett resultat av politiska prioriteringar och ett målmedvetet arbete från hela organisationen. Vi vet att ett starkt näringsliv och ett gott företagsklimat är en förutsättning för att finansiera välfärden. Ett gott näringslivsklimat ger ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen och bidrar till Danderyds attraktivitet”, säger Hanna Bocander(M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

”Förstaplatsen är ett fint kvitto på att vi arbetar i rätt riktning. Vi är stolta över resultatet, men fortsätter arbeta för att bli ännu bättre på att möta företagarnas behov utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet i vår ärendehantering”, säger kommundirektör Johan Lindberg.