Tyck till om utvecklingen av Danderyds sjukhusområde

Hur kan Danderyds sjukhusområde utvecklas för att ge de bästa förutsättningarna för regionens framtida vårdbehov? Danderyds kommun har tillsammans med Region Stockholms fastighetsförvaltare Locum tagit fram ett förslag till planprogram som är ett första steg mot en ny detaljplan. Under perioden 3 maj - 18 juni pågår samråd då du kan tycka till om förslaget.

Bild tillhörande Danderdsaktuellt nr 2 2021

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med över 90 000 akutbesök om året. Här bedrivs vård och forskning av hög kvalitet. Sjukhuset bedöms av Region Stockholm som mycket viktigt även i framtiden. Ett sjukhus behöver ständigt kunna utvecklas för att möta de förändrade vårdbehoven i en växande storstadsregion. Med planprogrammet anges förutsättningarna för utvecklingen av sjukhusets bebyggelse.

Samrådsmöten

Den 9 och 10 maj arrangerar Danderyds kommun och Locum två samrådsmöten, ett fysiskt i Mörby centrum och ett digitalt möte via Teams.

Utställning i Mörby centrum

Under samrådsperioden kan du också ta del av planerna genom en utställning i kommunens lokal ”Entrétorget på plan 5 i Mörby centrum.
Läs mer om projektet, samrådsmötena och ta del av underlaget på projektsidan:

Planprogram för Danderyds sjukhusområde