Gruppbostad för personer med stöd enligt Socialtjänstlagen

När du ansöker om bostad med särskild service, en gruppbostad, utreder en handläggare dina behov. Om du har rätt till bostad med särskild service, matchas dina behov mot de bostäder där det finns lediga platser.

För mer information eller om ansökan om insatser kontakta

Gruppchef socialpsykiatri på socialförvaltningen telefon 08-568 911 68.

Uppdaterad: 2024-05-22