Frågor och svar om valfrihetssystemet för LSS-insatser

Det innebär att du som har ett LSS beslut som gäller för någon av insatserna som ingår i valfrihetssystemet kan välja vem som ska utföra insatsen. Du väljer den utförare som du tror passar dina behov bäst. Du har också möjlighet att byta utförare om du inte är nöjd.

Dessa tre insatser är inkluderade: korttidstillsyn, korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Du väljer själv vilken utförare som verkar passa dig bäst och meddelar din LSS-handläggare. Om du är osäker ska du alltid rådgöra med din LSS-handläggare om vilken verksamhet som bäst passar dina behov.

Kommunen arbetar på att inkludera fler verksamheter inom valfrihetssystemet. Det kommer bli fler verksamheter att välja på över tid.

Nej, du är inte tvungen att byta. Du får själv välja om du vill byta utförare.

Ja, det går att fortsätta att gå till en verksamhet som ännu inte blivit inkluderad och listad i valfrihetsystemet. (Om du vill delta i en för dig ny verksamhet däremot måste den vara med i valfrihetssystemet)

Nej. Däremot kan du fråga verksamheten om de har ansökt om att få ansluta sig till valfrihetssystemet.

Om du inte vill eller inte kan välja verksamhet ska du tala om det för din LSS-handläggare. LSS-handläggare kommer då att föreslå en verksamhet som passar bäst för dina behov och som ligger närmast din bostad.

Nej, du måste först ha ansökt om och fått ett beslut om LSS-insats. Du kan alltså inte ansöka om att få delta i en specifik verksamhet utan du ansöker alltid om en LSS insats. Om du bedöms ha rätt till sökt insats har du sedan möjlighet att välja vem som ska utföra insatsen.

Ja, en utförare måste väljas från listan med utförare som kommunen har avtal med inom valfrihetssystemet.

Nej, kommunens valfrihetssystem omfattar endast dessa tre LSS-insatser. Om du har andra LSS-insatser kommer du att få information från din LSS handläggare om vilka verksamheter som finns.

Uppdaterad: 2023-05-19