Vilket stöd kan du få?

För dig som tillhör LSS-personkrets (någon av de grupper som kan få stöd enligt LSS) utreder LSS-handläggaren om du har rätt till LSS.

Ansökan om insats enligt LSS

LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa i lagen angivna insatser förutsatt att du har behov av insatsen och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt.

Information eller ansökan om LSS-insatser: 
LSS-handläggare/gruppchef på socialkontoret telefon 08-568 910 00

LSS-insatser för psykiskt funktionshindrade: 
Gruppchef socialpsykiatri telefon 08-568 910 00

Insatser som ingår i LSS

Du kan ansöka om följande insatser hos LSS-handläggaren:

  • Personlig assistans
  • Kontaktperson
  • Ledsagarservice - Personlig assistans Danderyd
  • Avlösarservice i hemmet - Personlig assistans Danderyd
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
  • Bostad med särskild service för vuxna
  • Daglig verksamhet

Personlig assistans Danderyd

Individuell plan

När du har beviljats en LSS-insats kan du begära en individuell plan. Insatsen rådgivning och annat personligt stöd ansvarar landstinget för.

Socialstyrelsens information om Individuell plan

Rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut enligt LSS kan du överklaga detta i domstol, i första hand förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen

Mer information

Habilitering

Broschyr om LSS-insatser

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen

Om bidrag och stöd till barn och ungdomar med funktionshinder

Om bidrag och stöd för vuxna med funktionshinder

Socialstyrelsens information om LSS-insatser

Riktlinjer för handläggning av insatser inom LSS

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5

Ordinarie öppettider: måndag-fredag 8-16.30. Lunchstängt 12-13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.