Orosanmälan vid psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning

Du kan kontakta gruppchef om du önskar göra en orosanmälan gällande en vuxen person, 18 år och uppåt, som har psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Vid akut oro eller risk för suicid ta kontakt med vården på telefonnummer 112 alternativt 08-128 899 00 till Aleris jourenheten nordost.

Telefonnummer till gruppchef socialpsykiatri/beroende 08-568 911 68.

E-post socialforvaltning@danderyd.se 

I anmälan behöver du beskriva varför du känner oro för personen. 

Om du uppger ditt namn så kan du inte vara anonym. För att lämna en anmälan anonymt kan du ringa in utan att uppge vem du är.

Vi följer upp anmälan genom att ta kontakt med personen som berörs av den.

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Mottagning av nya ärenden
Gruppchef
08-568 911 68

 

Uppdaterad: 2023-09-13