Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kontakta övrig personal

Här hittar du mejladresser och telefonnummer till skolledningen och övrig personal.

Skolledning

Rektor Isabel Rodriguez, 08-568 914 42

isabel.rodriguez@danderyd.se

Biträdande rektor Bengt Axelsson, 08-568 914 43

bengt.axelsson@danderyd.se

Expedition

Katarina Anderberg och Annica Dämfors, 08-568 914 40

katarina.anderberg@danderyd.se 

annica.damfors@danderyd.se

IT-administratör/Webbredaktör

Robin Ljung Bjuggfält, 08-568 914 51

robin.ljungbjuggfalt@danderyd.se

Vaktmästare

Staffan Welander, 08-568 914 47

staffan.welander@danderyd.se

Skolsköterska

Katarina Lindholm, 08-568 914 45

Skolläkare

Ylva Norlander (kontaktas via skolsköterskan)

Studie- och yrkesvägledare

Marika Kedland, 08-568 914 46

marika.kedland@danderyd.se

Kurator

Kajsa van den Boom, 08-568 914 44

kajsa.vandenboom@danderyd.se

Bibliotek

Marikka Patrakka,08-568 914 49

marikka.patrakka@danderyd.se

Skolmåltidsavdelning

Anette Niklasson, Kökschef, 08-568 914 48

anette.niklasson@danderyd.se