Miljöövervakning

Danderyds kommun samverkar i olika förbund för miljöövervakning och miljöinformation.

Luft

Danderyds kommun är med i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Vi bidrar årligen med uppgifter till förbundets databas. Luftvårdsförbundet vill samla ett bättre beslutsunderlag inom luftområdet. Systemet består av en emissionsdatabas, mätningar, spridningsmodeller med mera. Luftvårdsförbundet medlemmar är cirka 30 kommuner och länens två regioner.

Östra Sveriges luftvårdsförbund

SLB - Luften idag

Vatten

Svealands kustvattenvårdsförbund arbetar med miljöövervakning och miljöinformation för att bidra till en förbättrad vattenkvalitet. Förbundets verksamhet omfattar kustvattnet i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län.

Svealands kustvattenvårdsförbund

Edsviken

Kommunerna runt Edsviken samarbetar för att förbättra och kartlägga Edsvikens vattenkvalitet, djur- och växtliv.

Edsviken Vattensamverkan

Förorenade områden

Danderyds kommun har beslutat att komplettera och slutföra Länsstyrelsens inventering av misstänkt förorenade områden från vissa verksamhetsbranscher. Arbetet utgår från en handlingsplan för förorenade områden i Danderyds kommun 2019-2021.

Inventering av förorenade områden i Danderyds kommun

Mer information

Miljöövervakning - Länsstyrelsen i Stockholm

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2020-09-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.