Arborister fäller almar som drabbats av almsjukan

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 28 februari 2022 08:00

Beräknas klart: 31 oktober 2022 17:00

Ett antal almar i Danderyds kommun har fått almsjuka. För att förhindra att almsjukan sprider sig vidare till andra almar har kommunen under våren fällt några av de angripna almarna. Under hösten fortsätter arbetet med att bevaka almar och ta ner några drabbade träd.

Exempel på almar som fått almsjuka.

Bild: Exempel på hur en alm som drabbats av almsjuka kan se ut.

Almsjukan härjar i hela Europa och orsakas av en parasitsvamp som hindrar trädet från att ta upp vatten. Det leder till att trädet vissnar och dör. Träd som bekräftats sjuka med almsjuka fälls och forslas bort för att inte orsaka ytterligare spridning till sjuka träd.

Nedtagningen av almar i kommunen

Tekniska kontoret har med hjälp av arborister genomfört en inventering av almar i park- och gatumiljö. Detta för att spåra smittade träd men också identifiera friska almar som kan vaccineras mot almsjuka.

Under vårvintern togs ett antal drabbade almar ner i kommunen. Vårvintern är ett särskilt bra tillfälle för nedtagning eftersom den smittande skalbaggen vaknar till liv under våren. Genom att ta bort trädet innan detta sker kan skalbaggen inte flyga vidare till en ny alm och sprida smittan.

Under hösten följer vi upp ett antal almar och tar ner träd som inte mår bra.

Så utförs arbetet

  • Trädfällning utförs av licensierade arborister (Jacksons trädvård).
  • Vi sätter upp anslag med information på träd som berörs och skyltar på platsen innan och under fällningsarbete.
  • Generellt behöver inte vägar eller andra passager stängas av i samband med en trädfällning. Men om ett träd står i närheten av en väg eller liknande så kan framkomligheten under korta perioder vara något begränsad.

Vi planerar för återplanteringar av nya träd

En plantskola i Holland har förädlat fram en ny sort av alm som har större resistens mot almsjuka (Ulmus Nanguen). Tekniska kontoret planerar för att köpa in och nyplantera denna nya sort för att återskapa ett mer motståndskraftigt bestånd av almar i framtiden.

Nyplantering sker löpande under de kommande åren, i första hand i parkmiljöer där vi förlorat stora och betydelsefulla almar.

Vaccin för att förebygga almsjukan

Sedan 2017 har Danderyds kommun utfört inventeringar av sjuka almar och även på försök vaccinerat ett tiotal värdefulla almar. Vaccineringen går ut på att man, innan saven stiger, behandlar trädet med ett medel som sprutas in innanför barken.

2017 vaccinerades 7 almar i kommunen. Av dessa var 4 levande 2020 – vaccinationen ger alltså inte ett komplett skydd mot almsjukan. Vaccinationen utförs på några almar runtom i kommunen för att försöka rädda stora och fröspridande individer som kan sprida fröplantor i sitt närområde.

Frågor

Kontakta kommunen