Strandpromenaden: Vi rustar upp vid Bengt Färjares väg

Stocksund

Gäller från: 29 juni 2022 08:00

Beräknas klart: 22 januari 2023 17:00

Danderyd har en lång kustlinje - en fantastisk tillgång såväl som ett stort ansvar. Kommunen underhåller och rustar löpande upp delar av strandpromenaden runt kommunen för att kajer och promenadstråk ska hålla god standard. Under 2022 får sträckan vid Bengt Färjares väg ett lyft.

Arbetet kommer att utföras i etapper från augusti till november. Först renoveras stenkaj och badtrappa sedan rustar vi upp och gör det fint i parkmiljön.

Detta görs

  • Vi renoverar stenkajen samt trappor ner till vattnet
  • Vi beskär träd och buskar för bättre framkomlighet
  • Vi anlägger cykelställ för bättre tillgänglighet
  • Vi sätter några parasoll och bänkar för möjlighet till vila i skugga
  • Vi sätter hammockar vid promenadstråket för samtal på tu man hand i skugga
  • Vi planterar växter och utvecklar ängen, som omgärdar en klippt gräsmatta att sola på
  • Vi renoverar den slitna flytbryggan
  • Vi skyltar upp om platsens historia

Så påverkas du

  • Parken hålls öppen i sin helhet under byggtiden, men det är viss begränsad framkomlighet under arbetets gång.
  • Arbete pågår vardagar 7.00-16.30 och vissa moment kan innebära störande ljud. Tack för ditt tålamod.

Frågor

Kontakta kommunen